Dags att börja handla med världen? Vi tar den närmare.

 

World Trade Center är mycket mer än en kontorsfastighet. Det är ett kompetenscentrum för handel. En effektiv språngbräda ut i världen. Och ett levande affärsnätverk.

Med nya World Trade Center Malmö Propellergatan ger vi fler företag möjlighet att dra nytta av en plats för internationell handel, där medarbetare, ledare, företag och nätverk kan utvecklas. Vi är nämligen övertygade om att när människor och handel växer, växer också företag och välstånd.

 

Tillgång till kvalitetssäkrad handelsinformation

Via WTC kommer du kunna få handelsrelaterad information från ett annat World Trade Center inom 72 timmar. Information som bygger på lokal kunskap och som därför både är relevant och kvalitetssäkrad.

Möjlighet till handel mellan företag världen över

Genom Trade Mission-resor kan du besöka företag på andra WTC och presentera ditt erbjudande, vilket ger dig möjlighet att skapa eller utveckla handeln med internationella aktörer.

En smart bas för expansion

När du sitter hos oss har du även fri tillgång till gemensamma arbetsytor och mindre mötesrum WTC i Helsingborg och Lund. Du kan också få tillgång till andra World Trade Center. I Sverige och i vissa center i Europa kan du även få rabatter på mötesrum, arbetsplatser, hotellrum med mera. arbetsplatser, rabatter på konferensrum, hotellrum med mera.

Seminarier och utbildningar som ger mer

Vi arrangerar regelbundet seminarier, föreläsningar och utbildningar med strategiskt utvalda och kvalitetssäkrade partners. Fokus ligger på tillväxt, handel, ledarskap och finansieringsfrågor

Hjälp att hitta finansiering

World Trade Center kan även hjälpa er att hitta finansieringsmöjligheter. Dels genom föreläsningar och informationsträffar, men även genom att dra nytta av vårt kontaktnät och våra partners.

Nätverkande i huset

Mycket nätverkande, kunskapsutbyten och affärsmöjligheter uppstår i mer informella sammanhang. Därför arrangerar vi med jämna mellanrum träffar och mingel för de som sitter i WTC Malmö. Perfekta tillfällen för er att nätverka även med de företag som sitter i de andra WTC Malmö byggnaderna.

 

Kontakt

Sandra von Lüders, Uthyrare

sandra.von-luders@midroc.se

010-470 74 09