Helsingborg utvecklas. Vi är med och gör det möjligt.

 

Helsingborg växer och frodas. Allt fler människor och företag flyttar hit. Vilket i sin tur skapar behov av fler kontorslokaler, mötesplatser, hotell, bostäder och butiksytor. Som både ska vara vackra, funktionella och miljövänliga.

Och just nu håller Helsingborg på att omvandlas mer än någonsin. Runt den södra delen av centrum förvandlas det gamla hamn- och industriområdet till nya stadsdelar med bostäder, kontor, butiker och upplevelser. Över en miljon kvadratmeter ska utvecklas inom ramen för H+, det största stadsförnyelseprojektet i modern tid.

Och vi på Midroc Property Development är glada att vi får vara med och göra det möjligt. Vi är en av de största aktörerna i Helsingborg med sex planerade projekt på gång i de centrala delarna, varav Projektet Metropol är ett.

Vi bygger Helsingborg

Projektet Metropol består av två fastigheter, varav den första redan är klar och uthyrd. Bland hyresgästerna finns bland annat Radisson Blu Metropol Hotel och World Trade Centers filial i Helsingborg.

Bland våra andra projekt kan nämnas Oceanhamnen, som blir den första delen av H+, där vi längst ut på piren kommer bygga ett Word Trade Center på cirka 10 000 kvm samt 49 bostäder. Vi kommer också att bygga ett nytt hotell, kongress- och konferenscenter samt ett antal bostadsfastigheter med sammanlagt drygt 150 lägenheter på ytan mellan Hamntorget och Dunkers Kulturhus.

Från idé till färdig fastighet

Midroc Property Development utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Vi jobbar från idé till färdig fastighet. Förutom vårt engagemang i Helsingborg utvecklar vi bostads­ och hyresrätter i Skåne, Växjö̈, Storstockholmsområdet och Uppsala.

Vi utvecklar också̊ kontor, hotell, butikslokaler och lokaler till offentlig verksamhet, främst i Skåne och Storstockholm. Vi driver även World Trade Center Malmö̈, och utvecklar World Trade Center i Lund och Helsingborg. Totalt förvaltar vi ca 180 000 kvadratmeter, varav merparten är kommersiella lokaler. I samarbete med kommuner utvecklar vi detaljplaner för större markområden till färdiga byggrätter klara för byggnation.

Projektportföljen omfattar idag 810 000 kvm byggrätter med en projektvolym om ca 21 miljarder kronor. Fokus är inriktat på̊ södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö̈.

Vår styrka är din trygghet

Midroc Property Development ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö̈. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet medarbetare är 3 300 och omsättningen över 5,8 miljarder kronor.