Fastigheten har äntligen börjat få sin vackra fasad

Resultatet kommer bli en byggnad klädd i silverfärgade diamantfasetterade granitkeramikplattor i ett antal olika sammanflätade geometriska former. Arkitektens vision är att fasaden ska upplevas som en ”pixlad” reflektion av vattenytans glitter.

 

Fastigheten kommer kläs i BIOS ceramic självrengörande plattor. Vad innebär det och hur fungerar det?
Frågorna ställdes till Måns Herngren, projektchef på Midroc.

 

Bios Self-Cleaning® produceras i tätsintrade plattor som är tillverkat i granitkeramik. Det verkningsfulla ämnet Titanium Oxide (TiO2) används bland annat i;

I den oglaserade keramiken ingår det som ett inert material vilket betyder att det inte bryts ned eller avdunstar från plattan.
För att Bios Self-Cleaning® skall fungera behövs sol och nederbörd. Miljömässigt är det positivt när de biologiska reaktionerna inträffar. Solens strålar gör att att fasadytan självrengörs då den organiska smutspartiklarna frigörs från ytan och när det regnar, sköljs smutsen av från fasaden genom vattnet. Enligt tester i laboratoriemiljö ska det självrengörande materialet fungera i minst 50 år efter installation av fasaden.

 

Bios Self Cleaning tar bort organisk smuts som oljiga fläckar, damm, sot, avgaser, sand och lera. Det aktiva syret från keramikplattorna bryter ned skadliga kväveoxider (NOx) som finns i luften på grund av utsläpp från fossila bränslen som fordon. När det bryts ned bildas ofarligt vattenlöslig nitrat (NO3) som inte skadar ozonskiktet.

2400 kvadratmeter fasadyta som fastigheten på Propellergatan består av, kommer med fasadens självrengörande plattor bryta ner skadliga ämnen i luften motsvarande utsläpp från 110 fordon.

Publicerat: 2019-03-08 13:05:02

 
 

 

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy, se policy

^